Důležité termíny

209dnů od události
Hradecké dny sociální práce

278dnů od události
Poslední termín přihlášení na konferenci

Úvod

Mezinárodní vědecká konference
X
. Hradecké d
ny sociální práce

Téma
Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce

Termín a místo konání konference

27. až 28. září 2013
Hradec Králové, Hradecká 1277

Přihláška a organizační pokyny

Mediální partner


Mediálním partnerem konference je časopis Sociální práce.