Čestné předsednictvo konference

Ing. Vladimír Derner – náměstek hejtmana s gescí za sociální oblast, krajský předseda KDU-ČSL, ČR
Mgr. Martin Hanousek - náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství a životního prostředí, Město Hradec Králové, ČR
JUDr. Bc. Lukáš Korych - ředitel, Centrum investic, rozvoje a inovací, ČR
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – rektor, Univerzita Hradec Králové, ČR
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. - ministryně práce a sociálních věcí, ČR