Finanční spolupráce

Na akci se finančně podílejí:

Filozofická fakulta UHK

Hradec Králové