O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce 2018

Téma konference: Nové směry, trendy a inovace v sociální práciBližší anotace bude zveřejněna.


Spolupořadatelé konference


 


Tematické okruhy konference

  • 1. sekce - Nové směry, trendy a inovace v rámci profesionalizace sociální práce
  • 2. sekce - Nové směry, trendy a inovace ve vzdělávání v sociální práci
  • 3rd section - International issues of social work. New Trends and Innovations in Social Work
  • 4. sekce - Nové směry, trendy a inovace v teorii a praxi sociální práce
Bližší informace k jednotlivým sekcím budou zveřejněny do 15. 4. 2018.


Doprovodný program

V rámci doprovodného programu budou návštěvníkům představeny sociální podniky působící v regionu a jejich činnost.

Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.
Sekce č. 3 bude probíhat v angličtině.

Výstupy z konference

Výstupem konference bude sborník v elektronické podobě. Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.