O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce 2019

Téma konference: Sociální začleňování v kontextu sociální práce

Spolupořadatelé konferenceTematické okruhy konference

1.    tématický okruh - Sociální začleňování v oblasti bydlení
2.    tématický okruh – Sociální začleňování v oblasti zaměstnávání
3.    tématický okruh - Sociální začleňování v oblasti práce s dětmi a jejich rodinami
4.    tématický okruh - Sociální začleňování v sociálních službách
5.    tématický okruh - Sociální začleňování v oblasti vzdělávání
6.    tématický okruh - Sociální začleňování v rámci reformy psychiatrické péče
7.    7nd section – Social inclusion in the context of social work. International issues of social work. (pouze v AJ)

Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.

Výstupy z konference

Výstupem konference bude sborník v elektronické podobě. Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.

GDPR

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jeho případného zveřejnění.
Osoba pořizující záznam za Univerzitu Hradec Králové bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachycen.
Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.