O konferenci‎ > ‎

1. sekce – Kritická sociální práce jako nástroj podpory sociální změny

Kritická sociální práce - někdy nazývaná jako aktivistická, radikální, progresivní, antiopresivní, reformistická či „jiná“ sociální práce - je perspektivou, která má zacílenost na podporu sociální změny ukotvenu ve své bytostné podstatě. V pojetí sociální změny jde oproti tzv. „tradičním“ proudům sociální práce výrazně dále. Stojí na předpokladech, že sociální problémy vznikají na úrovni makrosociálních struktur (sociálních, ekonomických, politických a kulturních), že sociální práce by měla stát na straně lidí utlačovaných těmito strukturami a že ambice sociální práce by měly sahat až k celkové společenské transformaci překonávající útlak, nespravedlnost, dominanci a vykořisťování lidí. Cílem sekce je diskutovat východiska kritické sociální práce v kritické teorii a kritické tradici sociální práce a jejich přesahy do principů, přístupů, metod, praktických zkušeností a limitů v rámci různých proudů kritické sociální práce, mezi které lze zařadit například radikální, strukturální, feministickou, antirasistickou, antiopresivní, transnacionální či postmodernistickou sociální práci.


Konkrétní program sekce zde bude uveřejněn před konáním konference.