O konferenci‎ > ‎

10. Sociální práce jako hledání místa člověka v sociálním systému – úspěchy a limity sociální práce s člověkem v přirozeném prostředí (posterová sekce)Sociální práce prochází trvalou proměnou své identity, proto je hledání jejího obsahu, definující její postavení ve společnosti, trvalým úkolem této profese. Letošní ročník konference Hradecké dny sociální práce se zaměřuje primárně na problematiku člověka v přirozeném prostředí, na možnosti a limity sociální práce v tomto ideovém rámci, který se tolik liší od premis institucionální péče. Cílem posterové sekce konference je prezentovat širokou škálu teoretických východisek, metodických postupů i praktických závěrů, které lze považovat za podporu člověka v přirozeném prostředí.

V posterové sekci konference Hradecké dny sociální práce 2016 jsou vítány příspěvky orientované empiricky i teoreticky, zaměřené na prezentaci závěrů z kvantitativních i kvalitativních výzkumných záměrů. Postery vyjadřující systémové pojetí práce s člověkem v přirozeném prostředí i dílčí ilustrace (kasuistiky) lidských příběhů a životních situací. Postery vyjadřující paradigmatickou orientaci terapeutickou, reformní i informační. To vše by mělo reflektovat pestrost přístupů v sociální práci, které lze shrnout pod pojem „podpora člověka v přirozeném prostředí“. 
Samotná idea a metody podpory člověka v přirozeném prostředí však není vším, je potřeba se věnovat též ekonomickým analýzám finanční udržitelnosti služeb orientovaných na podporu člověka v přirozeném prostředí a analyzovat legislativní prostředí v ČR a iniciovat jeho proměny.

Technické náležitosti:
  • Věcné, obsahově strukturované a graficky přehledné zpracování posteru zvýší atraktivitu prezentovaného tématu. 
  • Organizátoři konference nezajišťují tisk posterů z elektronických podkladů, účastníci posterové sekce dodají poster fyzicky v den zahájení konference. Na místě budou k dispozici dobrovolníci – studenti, kteří pomohou s instalací posteru. 
  • Panel umožňuje připevnění posteru pomocí připínáčků (špendlíků) – budou k dispozici. Případně zavěšením (poster musí být takto již předem připraven). 
  • Maximální velikost posteru je organizátorem určena na 93x115 cm (orientace na výšku).

Program 10. sekce


                                                                                     
                                                                                                               (garant: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.)


 
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
21. 9. 2016 3:03