O konferenci‎ > ‎

12. sekce - Systémové a institucionální překážky začlenění do běžného života společnosti a způsoby jejich překonávání

Snaha jednotlivců i organizací o začlenění uživatelů sociálních služeb do běžného života společnosti naráží na množství systémových a institucionálních překážek.

Účelem sekce, je:
    - pojmenovat systémové a institucionální překážky začlenění
    - diskutovat dopady těchto překážek na jednotlivce i na snahu organizací o změnu z ústavního modelu              péče na podporu v komunitě
    - prozkoumávat možnosti překonávání těchto překážek

V sekci uvítáme příspěvky orientované např. na tyto oblasti:
    - zachovávání velkokapacitního ústavního modelu péče jako bariéra začlenění do běžné společnosti a               rozvoje komunitních sociálních služeb
    - názory a postoje klíčových aktérů, kulturní a sociální vzorce a další vlivy stojící v cestě sociálnímu                   začlenění uživatelů sociálních služeb - úspěšné i neúspěšné snahy překonat ústavní model péče a zapojit       (se) do běžného života společnosti

Program 12. sekce(garanti sekce: Mgr. Milena Johnová, Mgr. Milan Šveřepa)
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
21. 9. 2016 0:02