O konferenci‎ > ‎

2. sekce - Člověk a jeho sociální prostředí – možnosti sociální práce

Cílem sociální práce realizované v ekosociálním kontextu je dosáhnout vyváženosti mezi potřebami klienta a možnostmi, které mu k jejich uspokojování nabízí jeho sociální prostředí. Intervence sociálních pracovníků a pracovnic tak směřují ke klientům i k jejich prostředí. V sekci uvítáme příspěvky, které 1) zkoumají interakce mezi klientem a jeho prostředím, 2) věnují pozornost procesům směřujícím ke kvalitě vztahů mezi jedincem a prostředím, 3) řeší otázky adaptace klientů na změny, 4) zaměřují se na problémy a potřeby klientů a úkoly sociální práce v souvislosti s vývojovými etapami životního cyklu, 5) orientují se na problémy a potřeby spojené s interpersonálními překážkami a jinými faktory negativně ovlivňujícími sociální fungování klientů.

Konkrétní program sekce zde bude uveřejněn před konáním konference.