O konferenci‎ > ‎

3. sekce - Spirituální sociální práce jako nástroj podpory sociální změny. Křesťanská sociální práce jako nástroj sociální změny?

Sekce bude zaměřena na teoretické koncepty a příklady dobré praxe spirituální a křesťanské sociální práce, zacílené na podporu sociální změny. Tématy sekce mohou být teoretické reflexe základních principů společensky angažované křesťanské sociální práce, vztah teologie a křesťanské sociální práce, teorie a praxe křesťansky orientované komunitní práce, práce s konkrétními cílovými skupinami z hlediska křesťanské sociální práce, radikální směry sociální změny v křesťanské tradici (teologie osvobození) apod.

Konkrétní program sekce zde bude uveřejněn před konáním konference.