O konferenci‎ > ‎

4. sekce - Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny v kontextu radikalizace společnosti. Reakce pomáhajících profesí na extremismus a radikalizaci společnosti.

Sekce bude zaměřena na možnosti sociální práce jako nástroje podpory sociální změny v kontextu radikalizace jednotlivce, skupiny a veřejného prostoru. Tématy sekce mohou být rizikové faktory extrémizmu a radikalizmu, možnosti a meze sociální práce při prevenci a řešení problematiky, hodnotová, politická, ideologická, sociální a patologická rovina atraktivity extrémistických vizí,  sociálně právní aspekty extrémizmu nebo dilemata odpovědi na radikální projevy ve společnosti a ve virtuálním prostoru.

Konkrétní program sekce zde bude uveřejněn před konáním konference.