O konferenci‎ > ‎

6. sekce - International issues of social work. Global and transnational social work as an instrument of promoting of social change

Social work must be perceived as an important instrument of promoting social change also in the wider international context. The topic of this section will be global and international social work as an instrument of social change. There will also be a space to share practical experience of doing social work in different countries and its effects on individuals, groups and the whole society.


Sociální práci je nutno vnímat jako významný nástroj podpory sociální změny také v širším mezinárodním měřítku. Tématem sekce bude globální a mezinárodní sociální práce jako nástroj podpory sociální změny. Sekce vytvoří též prostor pro sdílení zkušeností z výkonu sociální práce z jednotlivých zemí a jeho individuálních, skupinových či celospolečenských dopadů.


Konkrétní program sekce zde bude uveřejněn před konáním konference.