O konferenci‎ > ‎

8. sekce - Zajištění podpory a péče z mezioborového pohledu – dobrá praxe a předávání zkušeností

Příspěvky v této sekci jsou zaměřeny na reflexi mezioborové spolupráce ve všech oblastech, kde je realizován výkon sociální práce (veřejná správa, sociální služby, zdravotnictví, vězeňství, soudnictví, školství atd.). Příspěvky mohou být orientovány na koncepční strategie mezioborové spolupráce v různých typech institucí a zařízení, stejně tak na spolupráci zástupců různých oborů na úrovni běžně užívaných i netradičních metod a technik. Vítány jsou reflexe jak zkušenosti z českého a slovenského prostředí, tak i ze zahraničí.

Program 8. sekce(garant: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D., Mgr. David Pospíšil)
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
21. 9. 2016 0:01