Organizační výbor

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. – koordinátorka konference – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Richard Brun – Univerzita Hradec Králové

Mgr. Tomáš Eichler – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Jan Hloušek – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Kateřina Chaloupková – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Miroslav Kappl, PhD. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

JUDr. Jiří Kubík – Ministerstvo zahraničí ČR

Mgr. Katarina Levická, PhD. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Martina Macková, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Václav Maněna, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Pavla Marková – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

PaedDr. Karel Myška, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Luděk Noska – Univerzita Hradec Králové

Věra Sádovská – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Jana Schwarzová – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

PhDr. Martin Smutek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

JUDr. Olga Sovová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

PhDr. Radek Suda - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Helena Trhoňová – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

PaedDr. Marie Vorlová - Rada pro rozvoj sociální práce

doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Comments