Program

Čtvrtek 12. 9. 2019
9:00 – 10:00 Prezence účastníků
V objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 (budova A)

10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení konference
10:30 – 12:30 Hlavní referáty
12:30 – 14:00 Polední přestávka
14:00 – 17:30 Jednání v sekcích
18:00 Společenský večer v prostorách budovy A UHK

Pátek 13. 9. 2019

9:00 – 9:30 Prezence účastníků
V objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 (budova A)
9:30 – 12:30 Jednání v sekcích

Podrobné programy jednotlivých sekcí jsou přiloženy jako pdf soubory v zápatí stránky.


Hlavní referát
Dr. Gabal
PhDr. Ivan Gabal
Jsou změny sociální politiky ČR za čtvrtstoletí výsledkem poznání nebo krizí? Lze s tím něco dělat?

Na kterékoli pozici systému sociální politiky a sociální práce musí dominovat pozornost věcem, které se nedaří nebo „ještě“ chybí. V průběhu čtvrtstoletí, kdy se agenda sociálního začleňování řeší, byly nejsilnějšími impulzy krize, sociální napětí, konflikty, nebo nové maléry, jako je například zadlužení. Spoluhráčem krizového vývoje byla snaha „vidět“ jen společnost úspěchu, společnost výkonnosti a společnost těch, kdo se „umí o sebe postarat“, a naopak pochopení neúspěchu jako individuální nebo skupinové nezvládnutí nároků života nebo nových možností. Proto jsme zpravidla věci řešili, až když jsme havarovali. Daleko méně často jsme předsouvali kvalifikovaný pohled na vývoj reality, statistikami nebo výzkumem, a reagovali z poznání a s předstihem. A ještě méně často se vybavujeme zpětnou kritickou vazbou, abychom posoudili, zda se nám sociální začleňování daří. Ale naše možnosti mít informace a rozhodovat kvalifikovaně jsou stále větší, nicméně v podmínkách, kdy je sociálním vyloučením či vypadnutím ohroženo kvantitativně i strukturálně více lidí  a sociálních skupin. Možná je čas, zkusit se rozhlédnout vývojem i výsledky s tím, zda by jsme se nemohli více posunout směrem kvalifikovaného a nejen krizového řízení agend sociálního začleňování i sociální soudržnosti. A jak bychom to mohli udělat?

V rámci pátečního programu bude také probíhat panelová diskuse na téma Sociální bydlení.
V aule hlavní budovy UHK (budova A) proběhne v pátek dne 13. 9. 2019 od 11:00 do 12:30 panelová diskuse na téma Sociální bydlení. 
Zákon o sociální bydlení byl několikrát odmítnut. Jedná se o palčivý sociální problém – bydlení je základní lidskou potřebou, kterou řada lidí není schopna ve stávajících podmínkách uspokojit. Napomoci by měl zákon o sociálním bydlení. Tento zákon však v České republice nebyl dosud přijat. Na dopady nepřijetí zákona o sociálním bydlení se zeptáme účastníků panelové diskuse, kterými budou: 
Mgr. David Pospíšil, DiS. - ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Praha. 
RNDr. Jiří Klíma - ředitel odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Praha. 
Mgr. David Beňák, DiS. - ředitel Agentury pro sociální začleňování se sídlem v Praze. 
Mgr. Jan Klusáček - výzkumný pracovník LUMOS, národní pobočka mezinárodní instituce, zabývající se deinstitucionalizací péče o ohrožené děti, se sídlem v Praze.  
Ing. Vladimír Derner - náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pro oblast sociálních věcí. 
PhDr. Marek Šimůnek, MBA - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové. 
Mgr. Iva Rosíková - ředitelka Salinger z. s., Hradec Králové, organizace, která se zabývá sociálními službami pro ohrožené děti a jejich rodiny. Salinger je členskou organizací Platformy pro sociální bydlení.


Součástí konferenčního programu je také prezentace poskytovatelů sociálních služeb, se kterými ÚSP FF UHK dlouhodobě spolupracuje při zajišťování praxí svých studentů. Konkrétně budou návštěvníci konference moci navštívit infostánky těchto organizací:
  • Laxus z.ú. (sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké)
  • Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Hradec Králové (služby pro zrakově postižené)
  • Nomia, z. ú. (sociální a terapeutická práce s oběťmi domácího násilí a trestné činnosti, týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi a s pachateli trestné činnosti)
  • Šance pro tebe, z. s. (sociální a podpůrné služby pro osoby ohrožené nepříznivou sociální situací)
  • Domov sv. Josefa v Žirči (sociální a zdravotní služby pro nemocné roztroušenou sklerózou)
  • Dům Matky Terezy, Oblastní charita Hradec Králové (azylový dům pro muže)
  • Centrum Semafor - Salinger, z. s. (sociální služby pro rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci)
  • Občanské poradenské středisko, o.p.s. Hradec Králové (odborné poradenské služby pro osoby v tíživé životní situaci nebo takovou situací ohrožené)