Rámcový program

Pátek 21.9.2018

8:00 – 10:00
Prezence účastníků (suterén Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 - budova A)

10:00 – 10:30
Slavnostní zahájení konference a plenárního zasedání (aula Objektu společné výuky UHK)

10:30 – 12:30
Hlavní referáty (aula Objektu společné výuky UHK)

1. hlavní referát
  • Dr. Malcolm Fisk, De Montfort University, Leicester (UK) 
    • Supporting Health and Wellbeing: New Agendas for Social Work and Social Care
      Podpora zdraví a pocity pohody: Nové programy pro sociální práci a sociální péči
              (bude simultánně tlumočeno)

 2. hlavní referát
  • zástupce MPSV 
    • Aktuální směřování sociální práce z pohledu MPSV

12:30 – 14:00
Polední přestávka 

14:00 – 18:00
Jednání v sekcích 

14:00 - 17:00
Doprovodný program - seminář  Sdílená pěstounské péče – nová forma pomoci závislým matkám

19:00 – 22:00
Společenský večer (suterén Objektu společné výuky UHK)
Sobota 22.9.2018

8:00 – 9:00
Prezence účastníků
U Auly Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227 (budova A)

9:00 – 12:00
Jednání v sekcích