Tanečně - pohybový workshop

Tanečně - pohybový workshop: teorie a praxe s tělem v praxi s klienty.

Workshop se koná ve čtvrtek 12. 9. 2019 od 16:00 na učebně A26 na budově A UHK (budova konání konference).
Délka trvání workshopu je cca 1 - 1,5 hodiny.

Workshop je určen:
  •  Pro ty, kteří by chtěli vyzkoušet a prozkoumat možnosti svého těla s pomocí metod tanečně-pohybové terapie.
  •  Pro ty, kdo umí, i neumí, ale moc by chtěli tančit a naučit se základní improvizaci (včetně improvizace s předměty).
  •  Pro ty, kteří chtějí prozkoumat a rozvíjet, empatii, pohybovou a neverbální komunikaci s ostatními.
  •  Pro ty, kteří se chtějí naučit využívat potenciál svého těla pro řešení, jak osobních, tak profesionálních cílů.

Workshop je otevřen všem bez rozdílu a ohledu na taneční či sportovní zkušenosti. Není nutné mít taneční zkušenosti ani taneční trénink, ale chuť poznávat sám(a) sebe skrz tělo a pohyb. S sebou doporučují pohodlné oblečení na pohyb, pití.

Kvůli omezené kapacitě workshopu (max 16-20 účastníků), je nutná registrace do 10. září 2019 na e-mailu: tarasovaolga85@gmail.com.

Workshop bude pod vedením psycholožky, tanečně-pohybové terapeutky Mgr. Olgy Válkové Tarasove, která při své práci užívá jak verbální, tak i neverbální postupy. Klade důraz na zvýšení úrovně uvědomění si vlastního těla, rozvíjení sebevyjádření, pochopení sebe sama v soukromém i profesním životě, komunikační dovednosti, ženskost/mužskost a rozvíjení vnitřního potenciálu. Často využívá projektivní techniky arteterapie, tanec a obraz (taneční a výtvarné vyjádření).


O lektorce:
Mgr. Olga Válková Tarasova (* 1985)
  • Vystudovala psychologii a učitelství psychologie v Rusku.
  • Dále vystudovala magisterský obor sociální antropologie na Filosofické fakultě University Pardubice.
  • Absolvovala výcvik v teorii a praxi Gestalt terapie na moskevském Gestalt institutu.
  • Je certifikovaná tanečně-pohybová terapeutka Institutu praktické psychologie "IMATON" (St. Petersburg, Rusko).


Comments