Vědecký výbor konference

PhDr. Ivan Gabal - Senát Parlamentu České republiky
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec
doc. PhDr. Emilie Janigová, PhD. - Pedagogická fakulta, Katolická univerzita v Ružomberku, SR
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. - Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. - Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec
PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. - Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec
prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, Ph.D. – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava, SR
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. - předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Brno, ČR
Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
PhDr. Martin Smutek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. - Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR
doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR
prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D. – Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, NO